ԱՄԵՆ ՕՐ
10:30 - 18:30

Համաձայնագրի պայմանները

 Կարևոր

    Մուտք գործելով www.moda.am ինտերնետային կայք, Դուք ընդունում եք հետևյալ դրույթներն ու պայմանները, որոնք սահմանում են գնորդի կողմից հեռակա կարգով ինտերնետ խանութի միջոցով ապրանքներ ձեռք բերելու կարգն ու պայմանները: Խնդրում ենք ուշադիր կարդացեք բոլոր մանրամասները: Ողջ տեսականին և նրանց տարբերակները, որը ցուցադրված է moda.am կայքում, հանդիսանում են moda.am -ի սեփականությունը:

    Moda.am ինտերնետային կայք մուտք գործելով, ուսումնասիրելով, օգտագործելով և ինտերնետ խանութից ապրանք պատվիրելով Դուք վստահեցնում եք կազմակերպությանը, որ նպատակադրված եք ձեռք բերել ապրանքները:moda.am -ը իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել ընդհանուր դրույթներում և պայմաններում ցանկացած ժամանակ և առանց դրա մասին նախապես տեղեկացնելու: